Fare
+420 577 320 640
vozik
0

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení 

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě FARE.

Tento internetový obchod provozuje společnost FARE, spol. s r.o., se sídlem Masarykova 254, 763 26 Luhačovice, IČ 46343784, DIČ CZ46343784, provozovna Brumovská 1031, 766 01 Valašské Klobouky   (dále jako provozovatel). Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele jako Prodávajícího a zákazníka jako Kupujícího.

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené Prodávajícím. Vztahy Kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

2. Objednávka 

Odesláním elektronické objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a  Reklamačním řádem a že bez výhrad akceptuje veškerá jejich ustanovení.

Po přijetí objednávky, bude Kupujícímu  automaticky zasláno potvrzení o jejím přijetí do informačního systému firmy FARE. V případě jakékoliv změny bude Kupující do dvou pracovních dnů  kontaktován pracovníkem marketingu. 

3. Odstoupení od smlouvy 

Internetový obchod společnosti FARE, spol. s r. o. poskytuje dle  § 53, odst.(7) Občanského zákoníku ochranou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu.

Výrobek  musí být vrácen bez známek užívání, nepoškozený a v původním nepoškozeném obalu.

Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, dle  § 53, odst.(7) Občanského zákona, vyhrazujeme si právo na úhradu manipulačního poplatku.

Po navrácení zboží, Prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku na uvedené číslo účtu Kupujícího.

Vracené zboží zasílejte na naši adresu:

FARE,spol. s r.o.
provozovna
Brumovská 1031
766 01 Valašské Klobouky

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv uzavřených spotřebiteli se společností FARE, spol. s r.o., je příslušná Česká obchodní inspekce, poštovní adresa pro doručování návrhů je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Bližší informace včetně formuláře pro podání návrhu lze najít na https://adr.coi.cz/

 

 Platné od 12.10.2010

 

ikonka

Provozovatel

FARE, spol. s r.o.
Brumovská 1031, 766 01
Valašské Klobouky
IČ: 46343784
DIČ: CZ46343784

Tel.: 577320640
E-mail: marketing@fare.cz

ikonka

Novinky e-mailem

Zadejte svůj e-mail a budete informováni o novinkách.