Reklamace/Vrácení zboží

Adresa pro doručení :

FARE, spol. s r.o.
Reklamační oddělení
Brumovská 1031
766 01 Valašské Klobouky

Česká republika

Balík nám prosím pošlete nejlevnějším možným způsobem dopravy.

Pro vrácení zboží nebo reklamaci je možné využít i služeb Zásilkovny - je však potřeba si nainstalovat jejich aplikaci a zaslat balík přímo na adresu FARE Brumovská 1031, 766 01 Valašské Klobouky - nikoliv na výdejní místo. Pokud je potřeba pro účely dopravce uvést telefonní kontakt, prosím, použijte telefonní číslo: 577 320 640.

V případě dotazů kontaktujte zákaznickou podporu e-mailem na adrese: odbyt@fare.cz nebo využijte kontaktního formuláře (ve spodní části stránky).

 

Reklamace zboží:

Prodávající odpovídá za kvalitu zboží a poskytuje záruku 24 měsíců za dodržení předpokladu, že budou dodrženy podmínky, uvedené v Návodu na údržbu a ošetřování obuvi, který je vždy přibalen k zakoupené obuvi. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Reklamace je uplatněna momentem, kdy je prodávajícímu doručen, popř. sdělen projev vůle spotřebitele uplatnit práva z vadného plnění. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace. Při reklamaci zboží je nutno popsat závadu, kvůli které je zboží reklamováno, datum nákupu, požadovaný způsob vyřízení reklamace, údaje o spotřebiteli  (zpáteční adresu, číslo bankovního účtu, e-mailový a telefonní kontakt pro případnou komunikaci). Společně s reklamovaným zbožím je nutné zaslat kopii faktury.

Reklamace bude posouzena a vyřízena co nejdříve po obdržení reklamovaného zboží, nejpozději však do 30 dnů. O výsledku reklamace a způsobu jejího vyřízení bude spotřebitele kupující informovat v reklamačním lístku zaslaném spolu s opraveným zbožím. Pokud nebude oprava možná a reklamace bude uznána jako oprávněná, bude spotřebiteli navrácena kupní cena na jeho bankovní účet. 

Pro reklamaci zboží využijte prosím vzorový formulář (ke stažení na konci stránky).


Výměna zboží

Výměnu zboží neposkytujeme. Pokud je zboží z nějakého důvodu nevyhovující, zašlete jej do 14 dnů zpět dle podmínek pro vrácení zboží a vytvořte novou objednávku z dostupného sortimentu na e-shopu. 


Vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy)

Prodávající poskytuje lhůtu 14 dní na vrácení nepoužitého zboží bez udání důvodu. Vrácení zboží bude vyřízeno co nejdříve po obdržení vráceného zboží prodávajícímu a kupní cena bude spotřebiteli vrácena na uvedený bankovní účet. Při vrácení zboží je nutno uvést číslo vzoru, který chcete vrátit, číslo bankovního účtu, údaje o spotřebiteli (číslo bankovního účtu, e-mailový a telefonní kontakt pro případnou komunikaci). Společně s vráceným zbožím je nutné zaslat kopii faktury.

Výrobek  musí být vrácen bez známek užívání, nepoškozený. Nejlépe by měl být vrácen v původním nepoškozeném obalu. 
Nárok na úhradu za škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující vrací zboží na vlastní náklady.  

Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 

Pro vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) využijte prosím vzorový formulář (ke stažení na konci stránky).


Vzorové formuláře: 

Kontaktní formulář

* Povinné údaje