Menu
Košík0 Košík je prázdný

Reklamační řád

1. U veškerých zásilek musí kupující bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případná viditelná poškození vzniklá přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodacím listu a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží je kupující povinen neprodleně písemně oznámit prodávajícímu. Kupující je povinen o zjištěných vadách bez zbytečného odkladu písemně informovat prodávajícího.

2. Nároky kupujícího z vad zboží vyplývají z příslušných ustanovení občanského zákoníku a reklamačního řádu prodávajícího.

3. Odpovědnost za vady nevzniká a ani o vady kryté zárukou za jakost se nejedná v případě kdy:

5. Důvodem k reklamaci rovněž nejsou drobné odchylky v rozměrech a barevných odstínech způsobené zejména přírodním charakterem použitých materiálů a přirozeným stárnutím.

6. Odpovědnost za vady ani záruka za jakost se taktéž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

7. Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně kupujícího se má za to, že za vadu odpovídá prodávající, který je povinen vadu odstranit. V případě, že prodávající prokáže, že za vadu neodpovídá, je kupující povinen uhradit prodávajícímu oprávněné náklady spojené s jejím odstraňováním dle reklamačního řádu prodávajícího.status